نمایش دادن همه 11 نتیجه

پاور بانک مدل Redmi PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

640,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 2.4 آمپر، 2.6 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 2 عدد

پاور بانک مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

900,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 2.4 آمپر، 2.6 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 2 عدد

پاور بانک مدل ANKER A1244 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

1,690,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 5تا10هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 2 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 2 عدد

پاور بانک مدل ANKER A1247 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

770,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 10تا15هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 2.4 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 3 عدد

پاور بانک مدل ANKER A1268 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

1,399,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 15تا20هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 3.0 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 2 عدد

پاور بانک مدل ANKER A1287 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

 • محدوده ظرفیت: 15تا20هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 2.0 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 2 عدد

پاور بانک مدل ANKER A1291 ظرفیت 26500 میلی آمپر ساعت

3,350,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 20هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 2.0 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 4 عدد

پاور بانک مدل ANKER A1223 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

790,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 5تا10هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 2.4 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 2 عدد

پاور بانک مدل ANKER A1363 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

1,160,000 تومان
 • محدوده ظرفیت: 15تا20هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 3.0 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 2 عدد

پاور بانک مدل ANKER A1617 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

 • محدوده ظرفیت: 10 تا 15 هزار میلی‌آمپر‌ساعت
 •  شدت جریان خروجی: 2.1 آمپر
 •  تعداد درگاه خروجی: 2 عدد