منبع تغذیه گرین مدل GP1350B-OCDG

11,500,000 تومان
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دوازده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : دوازده عدد

منبع تغذیه گرین مدل GP1200B-OCDG

9,900,000 تومان
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : دوازده عدد

منبع تغذیه گرین مدل GP1050B-OCDG

8,950,000 تومان
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ده عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : دوازده عدد

منبع تغذیه گرین مدل GP850B-OCPT

6,900,000 تومان
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : سه عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد

منبع تغذیه گرین مدل GP750B-OCPT

5,800,000 تومان
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد

منبع تغذیه گرین مدل GP1050B-OCDG در حد نو بدون جعبه

6,950,000 تومان
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : ده عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : دوازده عدد

منبع تغذیه گرین مدل GP1350B-OCDG در حد نو

8,500,000 تومان
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دوازده عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : دوازده عدد

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

منبع تغذیه گرین GP580A-EUD

2,980,000 تومان
 • نوع پاور : غیر ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : دو عدد

 • کانکتور 15 پین SATA : شش عدد

منبع تغذیه گرین GP350A-ECO

1,450,000 تومان
 • گواهینامه 80PLUS :پایه
 • نوع پاور :غیر ماژولار
 • کانکتور 15 پین SATA :چهار عدد

منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP300A-ECO

1,220,000 تومان
 • گواهینامه 80PLUS :پایه
 • نوع پاور :غیر ماژولار
 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر :Active PFC

منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP530A-EUD

2,830,000 تومان
 • گواهینامه 80PLUS :Bronze
 • نوع پاور :غیر ماژولار
 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر :Active PFC

منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP480A-EUD

2,600,000 تومان
 • گواهینامه 80PLUS :Bronze
 • نوع پاور :غیر ماژولار
 • قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر :Active PFC

منبع تغذیه گرین مدل GP850B-OCPT در حد نو بدن جعبه

5,580,000 تومان
 • نوع پاور : کاملا ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : سه عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : سه عدد

منبع تغذیه گرین مدل GP800B-HP EVO

4,500,000 تومان
 • نوع پاور : نیمه ماژولار
 • کانکتور 2+6 پین PCI-E : چهار عدد
 • کانکتور 15 پین SATA : نه عدد