پردازنده اینتل G4400 Try

480,000 تومان
 • سری پردازنده : Pentium
 • تعداد هسته (Core) : دو هسته‌ای
 • سوکت : Intel LGA 1151

پردازنده اینتل G5400 Try

1,880,000 تومان
 • سری پردازنده : Pentium
 • تعداد هسته (Core) : دو هسته‌ای
 • سوکت : Intel LGA 1151

پردازنده اینتل i3-8100 Try

2,780,000 تومان
 • سری پردازنده : Core i3
 • تعداد هسته (Core) : چهار هسته‌ای
 • سوکت : Intel LGA 1151

پردازنده اینتل G5420 Try

1,880,000 تومان
 • سری پردازنده :Pentium
 • تعداد هسته (Core) :دو هسته‌ای
 • سوکت :Intel LGA 1151

پردازنده اینتل G4560 Try

1,180,000 تومان
 • سری پردازنده :Pentium
 • تعداد هسته :دو هسته‌ای
 • سوکت :Intel LGA 1151

پردازنده اینتل i3-7100 Try

1,690,000 تومان
 • سری پردازنده : Core i3
 • تعداد هسته (Core) : دو هسته‌ای
 • سوکت : Intel LGA 1151

پردازنده اینتل i3-2100 Try

410,000 تومان
 • سری پردازنده : Core i3
 • تعداد هسته (Core) : دو هسته‌ای
 • سوکت : Intel LGA 1155

پردازنده اینتل i3-12100 Try

4,730,000 تومان
 • سری پردازنده :Core i3
 • تعداد هسته (Core) :چهار هسته‌ای
 • سوکت :LGA 1700

پردازنده اینتل i3-10100F Try

2,829,000 تومان
 • سری پردازنده :Core i3
 • تعداد هسته (Core) :چهار هسته‌ای
 • سوکت :Intel LGA 1200

پردازنده اینتل i5-6500 Try

2,000,000 تومان
 • سری پردازنده :Core i5
 • تعداد هسته (Core) :چهار هسته‌ای
 • سوکت :Intel LGA 1151

پردازنده اینتل i3-2120 Try

470,000 تومان
 • سری پردازنده : Core i3
 • تعداد هسته (Core) : دو هسته‌ای
 • سوکت : Intel LGA 1155

پردازنده اینتل G4930T Try

1,200,000 تومان
 • سری پردازنده :Celeron
 • تعداد هسته :دو هسته‌ای
 • سوکت :Intel LGA 1151

پردازنده اینتل i7-4790 Try

2,440,000 تومان
 • سری پردازنده :Core i7
 • تعداد هسته (Core) :چهار هسته‌ای
 • سوکت :Intel LGA 1150

پردازنده اینتل G620 Try

100,000 تومان
 • سری پردازنده :Pentium
 • تعداد هسته (Core) :دو هسته‌ای
 • سوکت :Intel LGA 1155

پردازنده اینتل i3-10100 Try

5,100,000 تومان
 • سری پردازنده :Core i3
 • تعداد هسته (Core) :چهار هسته‌ای
 • سوکت :Intel LGA 1200

پردازنده اینتل i5-11400 Try

7,360,000 تومان
 • سری پردازنده :Core i5
 • تعداد هسته (Core) :شش هسته‌ای
 • سوکت :LGA 1200